Financiële verantwoording

De financiële structuur van Oberon is als volgt.

Het bestuur van de Stichting beheert drie bankrekeningen nl:

  1. Betaalrekening van het bestuur van de Stichting.
  2. Betaalrekening van de bewoners van Oberon.
    Over het beheer van deze rekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners.
  3. Spaarrekening t.b.v. gezamenlijke inventaris van de bewoners van Oberon.
    Over het beheer van deze rekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners.
  4. Huishoudrekening t.b.v. de gezamenlijke huishouding.
    Deze rekening wordt beheerd door het begeleidingsteam van de bewoners. Dit team legt hierover verantwoording af aan het bestuur.

Het saldo op de Betaalrekening van het Bestuur bedraagt op 31 december 2017 € 1.308 (2016: € 1.608). Naast de kosten voor de bankrekening zijn er op deze rekening geen regelmatige uitgaven of inkomsten. Deze rekening wordt vooral gebruikt voor het ontvangen van giften ten behoeve van het welzijn van de bewoners.